دانیل پناک

 
A chacun sa vie : c’est le secret de l’amitié. Daniel pennac
 
هرکس زندگی خودش: رازدوستی اینست. دانیل پناک
/ 1 نظر / 8 بازدید
سادات

آفرین به آقای پناک که اینو گفت آفررررررررررین به تو که ینو نوشتی سارا جونم[ماچ]