تازه اومدم بگم

مژه

ی صفحه جدید باز شد توی زندگیم تا بگم از ادما و قصه هاشون که چه قدر عجیبنو پر از راز.شاید حرف دل من حرف دل شمام باشه نمیدونم ولی من حرفای ادماو قصه هاشونو میارم توی کلمات تا حس بشن

/ 1 نظر / 4 بازدید
سما

پاینده و موفق باشید