موریس مترلینگ

کودکی در شرف زاییده شدن است و خدا می داند که این طفل زاییده خواهد شد زیرا او دانای همه چیز است.

و چون دانای همه چیز است وهمه چیز را پیش بینی می کند مطلع است که

این طفل در این دنیا گناهکار خواهد شد.

و چون توانای مطلق است و هر کاری از او ساخته می باشد می تواند از زاییده شدن این طفل جلوگیری نماید ولی این طفل زاییده و بزرگ می شود.

خواهید گفت که گناهکاری این طفل نتیجه  اثار وراثت است ولی این توضیح مسئله را حل نمی کتد و فقط اشکال را چند مرحله عقب می برد زیرا این صحبت به میان می اید که چرا اجداد گناهکار این طفل زاییده شده اند

/ 0 نظر / 10 بازدید